Pistolet VIS - To jemu zawdzięczamy nazwę naszego klubu.

Wszystko o pistolecie VIS

Dzięki autorom poniższych dokumentów możemy nieco przybliżyć konstrukcję polskiego pistoletu VIS. Dokumenty te zamieszczamy za zgodą ich autorów.

10 VIS patent nr 15567

Rozkładanie pistoletu VIS wz 35