Klub Strzelecki Ligi Obrony Kraju VIS Wrocław.

Chciałbyś mieć własną broń, ale nie wiesz jak zdobyć pozwolenie? Świetnie trafiłeś! Pomożemy Ci na każdym etapie Twojej drogi do pozwolenia na broń. Podpowiemy jak się uczyć i trenować do egzaminu na Patent Strzelecki, jak uzyskać Licencję Zawodnika, gdzie zrobić niezbędne badania lub jakie złożyć dokumenty do WPA. Z nami zdobędziesz pozwolenie na broń.

Ustawa z dnia 21.05.1999r. O Broni i Amunicji. Rozdz.1, Art2.

Poza przypadkami określonymi w ustawie nabywanie, posiadanie oraz zbywanie broni i amunicji jest zabronione.

Ustawa o Broni i Amunicji

Zarówno dla posiadaczy pozwoleń na broń jak i klubów strzeleckich Ustawa o Broni i Amunicji jest jednym z najważniejszych dokumentów, który określa zasady wydawania i cofania pozwoleń na broń, nabywania, rejestracji, przechowywania, zbywania i deponowania broni i amunicji, ... oraz zasady funkcjonowania strzelnic. Znajomość tej ustawy, choć może wydawać się trudna do opanowania, jest konieczna dla wszystkich strzelców, a w szczególności dla osób które posiadają lub ubiegają się o pozwolenie na broń.

Od czego zacząć?

Zacząć należy od określenia celu w jakim chcemy posiadać broń. Od tego zależeć będzie jakie warunki trzeba będzie spełnić i jaką drogę trzeba będzie przejść aby pozwolenie na broń uzyskać, a także do posiadania jakiego rodzaju broni i amunicji będziemy uprawnieni.
Ustawa z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji przewiduje, że pozwolenie na broń wydaje się w szczególności w celach:

 1. ochrony osobistej;
 2. ochrony osób i mienia;
 3. łowieckich;
 4. sportowych;
 5. rekonstrukcji historycznych;
 6. kolekcjonerskich;
 7. pamiątkowych;
 8. szkoleniowych.

Co z tego wybrać? Jako Klub Strzelecki VIS polecamy dwa cele: sportowy i kolekcjonerski. Decydując się na te cele upraszczamy znacznie drogę do uzyskania pozwolenia na broń, a jednocześnie zapewniamy sobie możliwość dostępu do szerokiego wachlarza broni i możliwość posiadania większej ilości broni i amunicji. Decydując się na inne cele posiadania broni decydujemy sie jednocześnie na trudniejszy sposób uzyskania pozwolenia i/lub ograniczenie rodzajów broni do jakiej będziemy uprawnieni.

Członkowie naszego klubu mogą liczyć na pomoc podczas całego procesu uzyskaniu pozwolenia na broń, a samo członkostwo, potwierdzone pisemnie przez Prezesa klubu, może być podstawą określającą ważną przyczynę posiadania broni. Wstąpienie do klubu strzeleckiego jest tylko jedną z możliwości osiągnięcia celu jakim jest pozwolenie na broń. Jest również najprostrzą i bardzo skuteczną metodą, która pozwoli na posiadanie własnej broni, a także umożliwi nawiązanie konatktów z innymi strzelcami, a także uczestnictwo w zawodach.

Całą drogę do pozwolenia na broń, preferowaną przez większość członków naszego klubu, wielokrotnie przebytą i sprawdzoną, możemy przedstawić w kilku punktach:

 1. Podjęcie decyzji - tak chcę posiadać własną broń - to najważniejszy krok, bez niego nie będzie dalszych kroków.
 2. Wstąpienie do klubu i/lub stowarzyszenia kolekcjonerskiego. Nasz Klub posiada licencję PZSS i jednocześnie jest organizacją o charakterze kolekcjonerskim.
 3. Trzymiesięczny staż w klubie (opanowanie podstaw obsługi broni, opanowanie wiedzy do egzaminów), wymagany przed patantem.
 4. Wystąpienie o patent strzelecki (zaświadczenie z klubu + badania u Lekarza sportowego) i egzamin. Egzamin dwuczęściowy: teoria i praktyka.
 5. Uzyskanie licencji zawodnika PZSS - upoważnia do udziału w zawodach niezbędnych do przedłużenia licencji.
 6. Badania lekarskie do pozwolenia na broń - tylko u lekarza z listy upowżnionych
 7. Wniosek do WPA o wydanie pozwolenia na broń - występujemy o pozwolenie na broń sportową, broń sportową do celów kolekcjonerskich i jednocześnie o dopusczenie do posiadania broni.
 8. Wniosek o wydanie promes - w praktyce można złożyć równoceśnie z wnioskiem o pozwolenie.

Teraz pozostaje zakup szafy S1 i pierwszej jednostki broni ;)

Ważne aby znać!

Ustawa z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji.

Rozporządzenie MSWiA z dnia 15 marca 2000 r. w sprawie wzorcowego regulaminu strzelnic.

Ogólne Zasady Bezpieczeństwa w Sporcie Strzeleckim.